Chuyên cho thuê âm thanh ánh sáng, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp…

Sau đây là những dự án newsunmedia đã thực hiệndecor8 decor7 decor6 modentangking8 thai-nguyen7 yamaha-newsunmedia10 hai-phong9 hai-phong7 dong-hy-30-6-9 modentangking3 modentangking g10 kenny-g1310-4 bang-kieu9 bang-kieu3 bang-kieu5 vinhphuc17 vinhphuc18 pho-yen-thai-nguyen10 pho-yen-thai-nguyen9 dong-hy-30-6-8