Newsunmedia tự hào sản xuất giàn dựng sân khấu Decor tốt nhất, sáng tạo nhât, chuyên nghiệp nhất

Đây là những hình ảnh thiết kế decor mà Newsunmedia đã thực hiện:

decor1 decor2 decor3 decor4 decor5 decor6 decor7 decor8 decor9 decor10 decor11 decor12 decor122 img_7636 img_7637