Newsunmedia chuyên thiết kế sân khấu các lễ hôi, thiết kế san khấu chương trình liveshow ca nhạc, khai trương động thổ, với ý tưởng sáng tạo…

Sau đây là các dự án thiết kế sân khấu newsunmedia đã thực hiện.

dong-hy-30-6-7 pho-yen-thai-nguyen5 2 kenny-g4 kenny-g6 tt8 tt7 vinhphuc11 tuyen-quang5 tuyen-quang2 pho-yen-thai-nguyen11 pho-yen-thai-nguyen5 pho-yen-thai-nguyen2 pho-yen-thai-nguyen1 pho-yen-thai-nguyen4 dong-hy-30-6-7 tp-tam-diep6