ky-luc-guinness-viet-nam-den-keo-quan-7

Từ ngày 21-9, khu đô thị Times City (Hà Nội) sẽ nổi bật với đèn kéo quân khổng lồ cao 11,5 m. Với khả năng tự xoay tròn độc đáo, đèn kéo quân khổng lồ sẽ kể các câu chuyện cổ tích và những câu chuyện về cộng đồng Vinhomes qua những hình ảnh được xoay liên tục. Đèn kéo quân sẽ được trưng bày tại quảng trường nhạc nước Times City từ ngày 21 đến 27-9, tạo nên điểm nhấn rực rỡ cho toàn khu đô thị và sẽ là tâm điểm thu hút du khách trong mùa trăng 2015.

ky-luc-guinness-viet-nam-den-keo-quan-1 ky-luc-guinness-viet-nam-den-keo-quan-3 ky-luc-guinness-viet-nam-den-keo-quan-4 ky-luc-guinness-viet-nam-den-keo-quan-5 ky-luc-guinness-viet-nam-den-keo-quan-6 ky-luc-guinness-viet-nam-den-keo-quan-7