Đăng ngày 13 Tháng Sáu 2023 10:59 SA

An toàn lao động là gì?

An toàn lao động là một khái niệm liên quan đến việc bảo đảm môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động. Nó bao gồm việc đánh giá, phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình làm việc, nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tránh các tai nạn, thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp.

An toàn lao động đòi hỏi sự thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân, như sử dụng thiết bị bảo hộ và tuân thủ quy trình làm việc an toàn. Ngoài ra, cần có sự đào tạo và nâng cao nhận thức về an toàn lao động cho người tham gia lao động.

An toàn lao động không chỉ tạo ra môi trường làm việc an toàn, mà còn góp phần nâng cao hiệu suất làm việc. Nó đóng vai trò quan trọng trong mọi ngành nghề và ngành công nghiệp, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của các tổ chức và cộng đồng.

Quyền và trách nhiệm của người lao động và công ty

Quyền và trách nhiệm của người lao động và công ty đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe của tất cả nhân viên. Dưới đây là những quyền và trách nhiệm của cả người lao động và công ty:

Quyền và trách nhiệm của công ty

Công ty phải có trách nhiệm trong việc thiết lập và áp dụng các quy định, quy trình và chính sách an toàn lao động. Công ty cũng cần có những đề xuất và thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân, đảm bảo các công cụ, máy móc và thiết bị làm việc được bảo đảm an toàn nhất có thể.

Công ty cần đánh giá và quản lý rủi ro lao động. Điều này bao gồm việc xác định các nguy cơ tiềm ẩn và nguy hiểm trong môi trường làm việc, đánh giá mức độ nguy hiểm và xác định ưu tiên các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát.

Công ty có trách nhiệm cung cấp đào tạo và huấn luyện về an toàn lao động cho nhân viên. Điều này giúp nâng cao nhận thức và kiến thức của nhân viên về các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa, cũng như hướng dẫn sử dụng đúng các thiết bị bảo hộ cá nhân và quy trình làm việc an toàn. Người quản lí dự án cần thực hiện kiểm tra và giám sát để đảm bảo người lao động tuân thủ các quy định và quy trình an toàn lao động.

Quyền và trách nhiệm của người lao động

Người lao động có quyền được đào tạo về an toàn lao động, bao gồm cách sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân và quy trình làm việc an toàn.

Người lao động cần có trách nhiệm tuân thủ các quy định và quy trình an toàn được đề ra bởi công ty hoặc tổ chức nơi làm việc của họ. Phải sử dụng đúng và đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân như mũ bảo hộ, kính bảo hộ, găng tay, áo bảo hộ, giày bảo hộ, theo hướng dẫn và quy định của công ty.

Người lao động có trách nhiệm báo cáo ngay lập tức về bất kỳ nguy hiểm hoặc sự cố an toàn nào mà họ phát hiện trong quá trình làm việc.

Phân loại rủi ro trong quá trình lao động

Rủi ro lao động có thể được phân loại thành các danh mục chính dựa trên nguyên nhân gây ra rủi ro và các loại nguy hiểm tiềm tàng. Dưới đây là một phân loại thông thường của rủi ro lao động:

Nguy hiểm từ các công cụ, máy móc và thiết bị

Nguy hiểm từ các công cụ, máy móc và thiết bị là một trong những rủi ro quan trọng trong môi trường lao động. Các công cụ, máy móc và thiết bị được sử dụng trong quá trình sản xuất, xây dựng và các hoạt động công nghiệp khác có thể gây ra các nguy hiểm tiềm ẩn cho nhân viên.

Để giảm thiểu nguy cơ từ các công cụ, máy móc và thiết bị, công ty cần thực hiện các biện pháp bảo vệ như đảm bảo kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ, cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân, đào tạo và hướng dẫn sử dụng đúng cách, và tuân thủ các quy định và quy trình an toàn lao động.

Nguy hiểm về độ cao trong quá trình lao động

Độ cao là một rủi ro đặc biệt nguy hiểm trong nhiều ngành công nghiệp và công việc. Các hoạt động liên quan đến làm việc trên cao, như xây dựng, lắp đặt, bảo trì, vận hành thiết bị, và công việc trên các nền tảng cao, mang theo nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hoặc nguy hiểm đối với người lao động.

Để giảm thiểu nguy cơ từ nguy hiểm về độ cao, công ty cần thực hiện các biện pháp bảo vệ như cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân, như dây an toàn, mũ bảo hộ, giày bảo hộ. Ngoài ra, đào tạo và huấn luyện nhân viên về các phương pháp an toàn làm việc trên cao, đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ các quy định và quy trình an toàn lao động.

Quy định về an toàn lao động tại công ty Newsun

Công ty Newsun thực hiện chính sách đảm bảo rằng tất cả công nhân viên đều được đào tạo và có bằng cấp về chứng chỉ an toàn lao động. Điều này đảm bảo rằng mọi người trong công ty có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc an toàn và hiểu rõ về các quy tắc và quy định về an toàn lao động.

100% công nhân viên của chúng tôi đều được đào tạo và có bằng cấp về chứng chỉ an toàn lao động. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, công nhân viên sẽ được cấp chứng chỉ an toàn lao động, xác nhận rằng họ đã hoàn thành khóa đào tạo và đáp ứng các yêu cầu an toàn lao động của công ty.

Chứng chỉ này có thể được sử dụng như một bằng chứng về năng lực và đáng tin cậy của công nhân viên trong việc thực hiện công việc an toàn. Công ty Newsun thường xuyên đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo để đảm bảo rằng nội dung và kiến thức được cung cấp là phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn mới nhất và các quy định pháp luật liên quan.

Trước mỗi buổi lao động, thì giám sát của chúng tôi luôn dành thời gian để dặn dò anh em trong đội ngũ lao động cần phải tuân thủ các quy bởi đây là để an toàn cho chính bản thân của anh em.

Máy móc thiết bị của chúng tôi luôn được kiểm tra định kì để đảm bảo cho anh em trong quá trình sử dụng. Tất cả các quy tắc nghiêm ngặt mà chúng tôi đưa ra đều có một mục đích chung là đảm bảo tính an toàn cho anh em lao động.